Kit

 

Download all: http://ycn.vn/Sites/42695/Upload/Documents/ycn_kit.rar
 

Download báo giá của YCN MEDIA Cho thuê thiêt bị

Download File Logo để in:    file tong hop logo font chu.rar

logo-file-tonghop-de-in.png  logo-icamera-big.png 

logo-ycn-media-big.png

logo-yeucongnghe-big.png

Font chữ Samtech: Samtech.ttf Font chữ Icamera biasel.ttf

Logo Yeumedia file PNG nhỏ

Logo yeumedia chuẩn.

Intro Yeumedia:https://www.youtube.com/watch?v=ydRFfmjg5HU

Outtro Yêu Media : https://www.youtube.com/watch?v=xQWRNo8CrLs

Font chữ và file gốc logo yeumedia click download

 

 

 

 

 LOGO IN QUÀ TẶNG

 

 

LOGO DỌC CÓ VIỀN

LOGO NGANG CÓ VIỀN ( Để mọi nền)


 


Text add có viền

DJI VIETNAM: 


Click để down

Logo vuông - để  đổi màu - có viền

 

Logo vuông - đ
Logo vuông =  đổi màu - không viền

Link video intro

https://www.youtube.com/watch?v=iaup3MLGsJk

http://youtu.be/vGSEzxbFyiU

Phụ kiện Việt Dũng

Xe của tôi

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav